O mnie

Nazywam się

Maria Pataj-Suchecka,

jestem psychologiem (ukończyłam Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie z wyróżnieniem), psychotraumatologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą EMDR. Rozpoczęłam także Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS).

W swojej pracy stosuję także Procedurę Przedłużonej Ekspozycji, Ekspozycyjną Terapię Narracyjna, oraz Procedurę Przetwarzania Poznawczego.  Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz biorę udział w konferencjach naukowych. Pracuję nad sobą w terapii własnej oraz jestem pod stałą superwizją.

Ukończyłam szkolenia o tematyce:

 • Testy apercepcji tematycznej
 • Dialog motywujący
 • Genogram
 • Komunikacja niewerbalna
 • Interwencja w sytuacjach nagłych
 • Trauma wczesnodziecięca i zaburzenia dysocjacyjne
 • I i II stopień szkolenia podstawowego EMDR Europe
 • Interwencje w sytuacjach nagłych – próby samobójcze, epizody psychotyczne
 • Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji
 • Trauma złożona w podejściu EMDR
 • „Kogo w sobie szukamy” – dysocjacja i asocjacja – praca z częściami osobowości
 • Rozpoznawanie zaburzeń dysocjacyjnych
 • Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia
 • Leczenie złożonych zaburzeń pourazowych (faza I)
 • EMDR i ciężka choroba psychiczna

Prywatnie jestem mężatką od 16 lat oraz matką nastolatka.