O mnie

Nazywam się

Maria Pataj-Suchecka,

jestem psychologiem (ukończyłam Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie z wyróżnieniem), psychotraumatologiem, certyfikowanym psychoterapeutą EMDR oraz certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (ukończyłam pierwszy etap dwustopniowych, czteroletnich studiów podyplomowych Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i Dr Ewy Pragłowskiej z wynikiem celującym).

W swojej pracy stosuję także Procedurę Przedłużonej Ekspozycji, Ekspozycyjną Terapię Narracyjna, oraz Procedurę Przetwarzania Poznawczego.  Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz biorę udział w konferencjach naukowych. Ukończyłam terapię własną oraz jestem pod stałą superwizją.

 

Ukończyłam szkolenia o tematyce:

 • Testy apercepcji tematycznej
 • Dialog motywujący
 • Genogram
 • Komunikacja niewerbalna
 • Interwencja w sytuacjach nagłych
 • Trauma wczesnodziecięca i zaburzenia dysocjacyjne
 • I i II stopień szkolenia podstawowego EMDR Europe
 • Interwencje w sytuacjach nagłych – próby samobójcze, epizody psychotyczne
 • Neurobiologiczne ukierunkowanie terapii EMDR w leczeniu depresji
 • Trauma złożona w podejściu EMDR
 • „Kogo w sobie szukamy” – dysocjacja i asocjacja – praca z częściami osobowości
 • Rozpoznawanie zaburzeń dysocjacyjnych
 • Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia
 • EMDR – Leczenie złożonych zaburzeń pourazowych (faza I)
 • EMDR i ciężka choroba psychiczna
 • Terapia EMDR w pracy z parami
 • Terapia EMDR w pracy z dziećmi
 • Tajemnice okaleczonego soma i psyche-  zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy.
 • Traumy interpersonalne w terapii EMDR – Dr Anna Rita Verardo
 • Trauma złożona w terapii EMDR – Dolores Mosquera
 • Konferencja ESTD pt: Trauma i dysocjacja: dzieci, młodzież, rodzina
 • Diagnozowanie zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci i młodzieży – Renee Marks
 • Rozwój traumatyczny a choroba. EMDR w Psychoonkologii, most pomiędzy umysłem a ciałem – Elisa Faretta
 • Pokonywanie i zarządzanie stratą. Jak stosować EMDR w klinicznym podejściu do żałoby – Antonio Onofri
 • Trauma złożona, dysocjacja i EMDR – Dr Anabel Gonzalez
 • EMDR w terapii zaburzeń dysocjacyjnych. Podejście progresywne – Dolores Mosquera
 • Leczenie zaburzeń odżywiania za pomocą terapii EMDR – Natalia Seijo
 • Praca w podejściu EMDR w przypadku samookaleczeń i tendencji Samobójczych – Dolores Mosquera
 • EMDR w leczeniu depresji – Luca Ostacoli 2021
 • EMDR w pracy z parami – Rita Verardo
 • Dorośli w spektrum autyzmu – Agnieszka Szadurska-Prokopiuk
 • Terapia EMDR w zaburzeniach depresyjnych: trudności związane z doświadczeniami separacji i zaniedbania w dzieciństwie, zaburzenia dwubiegunowe – Luca Ostacoli
 • Integracyjna psychoterapia C-PTSD i zaburzeń dysocjacyjnych Kathy Steele
 • Konferencja EMDR Valencja
 • Brainspotting level 1
 • Wydarzenia traumatyczne a choroba: EMDR w psychoonkologii – Faretta Elisa
 • Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą – poziom I Anna Rita Verardo
 • Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą – poziom II Anna Rita Verardo
 • Uwalnianie od traumy transgeneracyjnej poprzez EMDR – Helene Dellucci
 • Terapia EMDR – praca z ofiarami przemocy domowej – Dolores Mosquera
 • Zastosowanie EMDR w pracy z pacjentami z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym – Elisa Faretta

Prywatnie jestem mężatką oraz matką nastolatka.